• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.11.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (novembarski apsolventski ispitni rok) održaće se 30.11.2011.god. sa početkom u 08,30h –zgrada Dekanata.
Praktični dio ispita iz predmeta Mikrobiologija sa parazitologijom (novembarski ispitni rok) održaće se 25.11.2011.god. sa početkom u 10,00h, a usmeni dio ispita 28.11.2011.godine sa početkom u 10,00h na Institutu za javno zdravlje.