• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.11.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 26.11.2011.god. sa početkom u 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanje iz predmeta Bolesti zuba-pretklinika održaće se 26.11.2011.god. sa početkom u 11,10h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanje iz predmeta Pretklinička endodoncija održaće se 25.11.2011.god. sa početkom u 13,00h na
Stomatološkoj poliklinici.

Predavanje iz predmeta Klinička endodoncija II održaće se 25.11.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.