• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.11.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (novembarski ispitni rok) održaće se 02.12.2011.god. sa početkom u 10,30h – zgrada Dekanata.