• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.11.2011

OBAVJEŠTENJA

Završni ispit iz predmeta Higijena (u okviru predmeta Higijena i medicina rada) umjesto 03.12.2011.godine održaće se 02.12.2011.godine sa početkom u 11,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Predavanje iz predmeta Medicina rada (u okviru predmeta Higijena i medicina rada) održaće se 02.12.2011.godine sa početkom u 10,30h u amfiteatru Dječije klinike.
Predavanje iz predmeta Dermatovenerologija (prof.dr Đ.Karadaglić) održaće se 02.12.2011.godine sa početkom u 14,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.