• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.11.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 30.11.2011.godine sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se po sledećem rasporedu:
02.12.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici
03.12.2011.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici

Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se 30.11.2011.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Radiologija održaće se 05.12.2011.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.
Predavanje iz predmeta Histologija i embriologija koje je trebalo da se održi 02.12.2011.god. odlaže se zbog bolesti predmetnog nastavnika.