• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.11.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se:
 12.12.2011.godine od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici (Doc.dr B.Gačić -6 časova)
 23.12.2011.godine od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici (Prof.dr S.Čolić -6 časova)