• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.11.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada (prof.dr Goran Nikolić i prof.dr Agima Ljaljević) održaće se u kompjuterskoj Sali zgrada Dekanata u sledećim terminima:
 03.12-04.12.2011.godine u 10,00h
 10.12-11.12.2011. godine u 10,00h
 17.12-18.12.2011. godine u 10,00h
 24.12-25.12.2011. godine u 10,00h