• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.12.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (decembarski apsolventski rok) održaće se 07.12.2011.god. sa početkom u 10,00h u Dekanatu.