• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.12.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Hirurgija kod doc.dr Ranka Lazovića koje je predviđeno za 20.12.2011.god. održaće se 06.12.2011.god. sa početkom u 08,00h u slušaoni 22.
Predavanje kod doc.dr Miodraga Radunovića koje je predviđeno za 13.12.2011.god. održaće se 20.12.2011.god. sa početkom u 08,00h u slušaoni 22.


Predavanje iz predmeta Pretklinička endodoncija održaće se 07.12.2011.god. sa početkom u 10,30h na
Stomatološkoj poliklinici.

Predavanje iz predmeta Klinička endodoncija održaće se 07.12.2011.god. sa početkom u 13,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanje iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 10.12.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanje iz predmeta Bolesti zuba-pretklinika održaće se 07.12.2011.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.