• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.12.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Knjiga Klinička paradontologija autora Božidara Dimitrijevića (određeni broj) nalazi se u biblioteci Medicinskog fakulteta.