• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.12.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika-pretklinika održaće se 15.12.2011.godine sa početkom od 15,00h u amfiteatru Instituta za Morfološku grupu predmeta.