• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.12.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta ORL (decembarski ispitni rok) održaće se 27.12.2011.godine od 12,00h na Klinici.Ispit iz predmeta Sudska medicina (decembarski ispitni rok) održaće se 26.12.2011.god. sa početkom u 09,00h
Institutu za Morfološku grupu predmeta.