• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.12.2011

OBAVJEŠTENJE

Završni kolokvijum iz Hemije u medicini u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 30.12.2011.god. sa početkom u 12,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.