• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.12.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (decembarski apsolventski ispitni rok) održaće se 27.12.2011.god. sa početkom od 08,30h – zgrada Dekanata.