• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.12.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom održaće se 29.12.2011.godine od 11,00h u zgradi Dekanata.
Studenti su dužni javiti se dan ranije (28.12.2011) dr Ž.Karanikić i dr V.Bokan radi obavljanja praktičnog dijela ispita.