• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.12.2011

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Medicine rada (u okviru predmeta Higijena i medicina rada) održaće se 29.12.2011.godine od 08,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.