• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.12.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom koji je bio zakazan 29.12.2011.godine održaće se 30.12.2011godine od 10,00h u zgradi Dekanata.
Studenti su dužni javiti se dan ranije (29.12.2011.god.) dr Ž.Karanikić i dr V.Bokan radi obavljanja praktičnog dijela ispita.