• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.12.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom održaće se 11.01.2012.godine u 8,30h na Klinici.

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interne medicine održaće se 17.01.2012.godine u 10,00h -zgrada Dekanata.