• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.01.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (januarski ispitni rok) održaće se 27.01.2012.godine, usmeni dio ispita od 10,00h u Dekanatu. Za praktični dio ispita studenti treba da se jave sekretarici 27.12.2012. u 08,00h.
Studenti koji žele da koriste istaknuti termin za polaganje, dužni su potvrditi izlazak do 20.12.2012.godine u prostorijama Studentske službe.