• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.01.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija sa nuklearnom medicinom (januarski ispitni rok) održaće se 26.01.2012.godine sa početkom od 9,00h u sali za e-learning, a praktični dio ispita održaće se 27.01.2012.god. od 10,00h u sali za e-learning.

Ispit iz predmeta Higijena (januarski ispitni rok) održaće se 27.01.2012.godine od 12,00h u kancelariji 109. zgrada Dekanata.

Ispit iz predmeta ORL (januarski ispitni rok) održaće se 31.01.2012.godine sa početkom od 13,00h na Klinici.