• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.01.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (januarski ispitni rok) održaće se 30.01.2012.god. sa početkom u 10,00h – zgrada Dekanata.

Ispit iz predmeta Sudske medicine (januarski ispitni rok) održaće se 26.01.2012.godine sa početkom od 9,00h na Institutu za Morfološku grupu predmeta.