• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.01.2012

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod doc. dr Miodraga Radunovića održaće se 30.01.2012.godine u 10,00h u kancelariji 109 –Medicinski fakultet (studenti od rednog broja 27 do 52)

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod doc. dr Ranka Lazovića održaće se 06.02.2011.godine u 12,00 na Klinici.(studenti od rednog broja 1 do 26)