• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.02.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 07.02.2012.godine sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Dječija stomatologija i Povrede usta i zuba kod djece održaće se u utorak 14.02.2012.godine umjesto 07.02.2012.godine.Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 08.02.2012.godine sa početkom od 14,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 08.02.2012.godine sa početkom od 11,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 07.02.2012.godine sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.
NAPOMENA: Nakon održanih predavanja studenti će imati kolokvijum iz istoimenog predmeta.