• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.02.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (februarski apsolventski rok) održaće se 07.02.2012.god. sa početkom u 09,00h u Dekanatu.