• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.02.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (februarski apsolventski ispitni rok) održaće se 23.02.2012.godine sa početkom od 9,00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.