• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.02.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija sa nuklearnom medicinom (februarski ispitni rok) održaće se 23.02.2012.godine sa početkom od 8,00h u sali za e-learning, a praktični dio ispita održaće se 24.02.2012.god. od 08,00h u sali za e-learning, zgrada Dekanata.

Napomena : Usmeni dio ispita održaće se odmah nakon obavljenog praktičnog dijela ispita.