• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.02.2012

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod doc. dr Miodraga Radunovića koji je trebao da se održi 20.02.2012.godine odlaže se za 27.02.2012.godine sa početkom u 10,30h u kancelariji 109 –Medicinski fakultet (studenti od rednog broja 27 do 52)