• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.02.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 22.02.2012.godine sa početkom od 11,00h u slušaoni 22.

Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 21.02.2012.godine sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.
NAPOMENA: Nakon održanih predavanja studenti će imati kolokvijum iz istoimenog predmeta.


Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 22.02.2012.godine sa početkom od 14,00h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 21.02.2012.godine sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.