• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.02.2012

OBAVJEŠTENJE IZ FIZIOLOGIJE

USMENI DIO ISPITA IZ VISCERALNE FIZIOLOGIJE ZA STUDENTE OD PROŠLE GODINE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK 23.02.2012 SA POČETKOM U 08.00h U SALI 22. STUDENTI SE MORAJU PRIJAVITI 21.02.2012. OD 13.00-14.00h KOD SARADNIKA ILI LABORANTA.