• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.02.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE U BERANAMA

Obavještavaju se studenti Visoke Medicinske škole u Beranama, da će praktična nastava za ljetnji semestar početi 22.02.2012. godine (srijeda).

Predavanja kod nastavnika: dr Alma Bajramspahić, dr Muho Muratović i Prof Biljana Šarenac će početi u ponedeljak 27.02.2012. godine, a za predavanja kod nastavnika koji dolaze iz Podgorica i sa strane, obavještenje će biti naknadno istaknuto.