• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.02.2012

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u februarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 27.februara 2012. u 9.00h
- TEST: u utorak, 28.februara 2012. u 9.00h