• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.02.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Ispit iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada kod prof.dr Agime Ljaljević održaće se 26.02.2012.god. sa početkom u 12,00h u kompjuterskoj Sali-zgrada Dekanata.