• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.02.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 25.02.2012.godine sa početkom od 8,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 26.02.2012.godine sa početkom od 8,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 28.02.2012.godine sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 28.02.2012.godine sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.