• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.02.2012

OBAVJEŠTENJE

Predavanje iz predmeta Histologija i embriologija održaće se 24.02.2012.god. po istaknutom rasporedu a 25.02.2012.godine sa početkom u 10,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta