• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.02.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Patološka anatomija održaće se 02.03.2012.god. sa početkom od 11,00h u kabinetu doc.dr Milete Golubovića na Institutu za morfološku grupu predmeta.