• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.03.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom (martovski apsolventski rok) održaće se 13.03.2012godine od 11,00h u zgradi Dekanata.
Studenti su dužni javiti se dr Ž.Karanikić radi obavljanja praktičnog dijela ispita.