• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.03.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija održaće se 08.03.2012.god. sa početkom u 10,00h u zgradi Dekanata.
Studenti treba istog dana u 8,00h da se jave sekretarici Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija sa nuklearnom medicinom (martovski ispitni rok) održaće se 22.03.2012.godine sa početkom od 8,00h u sali za e-learning, a praktični dio ispita održaće se 23.03.2012.god. od 08,00h u sali za e-learning, zgrada Dekanata.

Napomena : Usmeni dio ispita održaće se odmah nakon obavljenog praktičnog dijela ispita.