• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.03.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (martovski ispitni rok) održaće se 09.03.2012.godine od 8,30h na Klinici.