• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.03.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 09.03.2012.godine od 10,30h i 10.03.2012.godine od 9,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Oralna medicina (5časova + kolokvijum) održaće se 24.03.2012.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Paradontologija (5 časova + kolokvijum) održaće se 25.03.2012.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Menadžment u stomatologiji održaće se 31.03.2012.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.