• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.03.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (martovski ispitni rok) održaće se 28.03.2012.godine od 9,00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.