• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.03.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Pedijatrija (martovski ispitni rok) održaće se 05.04.2012.god. sa početkom u 09,00h u Institutu za bolesti djece.