• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.03.2012

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (martovski ispitni rok) održaće se 28.03.2012.god. sa početkom u 09,00h – zgrada Dekanata.

Praktični dio ispita iz predmeta Mikrobiologija sa parazitologijom (martovski ispitni rok) održaće se 16.03.2012.god. sa početkom u 10,00h na Institutu za javno zdravlje.