• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.03.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE


Ispit iz Patološke fiziologije održaće se 30.03.2012.godine sa početkom u 08,30h.
Predispitne vježbe će se održati 27.03.2012.godine u 11,00h.
Potrebno je predati index dva dana prije ispita predmetnom nastavniku.