• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.03.2012

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralna medicina (5časova + kolokvijum) održaće se 24.03.2012.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Paradontologija (5 časova + kolokvijum) održaće se 25.03.2012.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Menadžment u stomatologiji održaće se 31.03.2012.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.


Predavanje iz predmeta Stomatološka protetika-pretklinika održaće se 21.03.2011.godine sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.

Predavanje iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 23.03.2011.godine sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.