• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.03.2012

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Psihijatrija održaće se 11.04.2012.godine sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.