• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.03.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija održaće se 30.03.2012.god. sa početkom u 10,00h u zgradi Dekanata.
Studenti treba istog dana u 8,00h da se jave sekretarici Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.