• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.03.2012

Prezentaciju stipendija Evropskog foruma Alpbach

NVU Inicijativna grupa Alpbach Podgorica vas poziva na
prezentaciju stipendija Evropskog foruma Alpbach
u ponedjeljak, 26. marta u 12:00hPrezentacija ima za cilj upoznavanje studenata sa radom Inicijativne grupe Alpbach Podgorica, koja je član mreže Evropskog foruma Alpbach, kao i sa konkursom za stipendije za učešće na Evropskom forumu Alpbach, koji se svake godine održava u mjestu Alpbah u Austriji.

Ovogodišnji Forum biće organizovan pod nazivom „Expectations – Future of the Young“, u periodu od 16. avgusta do 1. septembra. Možete se prijaviti za cijelo trajanje programa, ili za jednu od dvije ljetnje škole koje se organizuju u okviru Foruma: Alpbah ljetnja škola evropskih integracija i Alpbah ljetnja škola evropske zdravstvene zaštite i socijalnih sistema u tranziciji.

Na prezentaciji ćete imati priliku da dobijete više informacija o Forumu, vrijednostima koje promoviše, načinu apliciranja za stipendije, kao i o iskustvu mladih ljudi koji su učestvovali na Forumu prethodnih godina.

Mjesto održavanja je Ekonomski fakultet u Podgorici, sala br. 6 (IV sprat).


Dobrodošli