• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.03.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Preventivna stomatologija I održaće se u ponedeljak 02.04.2012.godine od 8,00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.