• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.03.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (martovski ispitni rok) održaće se 30.03.2012.god. sa početkom u 11,00h – zgrada Dekanata.
Studenti su dužni da potvrde izlazak na ispit u Studentsku službu do 29.03.2012.godine.