• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.04.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina održaće se 06.04.2012.god. sa početkom u 10,45h u Dekanatu.